Terug naar de hogescholen

Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

Zestor is het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Een klein bureau met standplaats ’s-Gravenhage. Zestor faciliteert hogescholen en medewerkers door het in gang zetten van ondersteunende onderzoeksopdrachten en activiteiten in het verlengde van de cao-afspraken rondom onder andere duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en professionalisering. Verdere activiteiten ondersteunen de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao. Activiteiten die gericht zijn op ‘Goed werken in het hbo’ voor werkgevers- en werknemers. In het bestuur van Zestor zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties van het hbo vertegenwoordigd.

Werken bij Zestor betekent uitvoering geven aan uiteenlopende projecten en activiteiten op de thema’s arbeidsmarktbeleid, duurzame inzetbaarheid en gezond en veilig werken.