Terug naar de hogescholen

NHL Stenden Hogeschool (Stenden Hogeschool)

Stenden als werkgever
Werken bij Stenden is werken voor een innoverende, nationaal en internationaal ondernemende organisatie voor hoger onderwijs. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis, bereiden we de studenten, managers en specialisten van de toekomst, optimaal voor op banen in Service Management, Educatie, Zorg, Economie en Techniek.

Stenden wil ‘future leaders’ opleiden, wil medewerkers en studenten in staat stellen hun talenten te benutten en wil helpen het potentieel van het werkveld te vergroten, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Ambitie van Stenden hogeschool
Stenden wil een ‘New University’ zijn en werkt aan een verrijking van het huidige onderwijsaanbod. New University is een combinatie van onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten. Met het beter verbinden van Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs sluit Stenden beter aan op wat internationaal de standaard is.

Wereldwijs onderwijs
De ‘Grand Tour®’ biedt studenten de mogelijkheid om een deel van hun studie of stage te volgen op de locaties in het buitenland. Hiermee wordt inkleuring gegeven aan het unieke onderwijsconcept ‘Wereldwijd Onderwijs’ waarbij de studenten worden gestimuleerd open te staan voor internationale ontwikkelingen en omgevingen.

Ondernemend leren
Persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, verbeeldingskracht, creativiteit en sociaal cultureel constructivisme zijn belangrijke thema’s binnen Stenden. Dit komt tot uitdrukking in het zogenoemde Problem Based Learning concept, waarbij studenten in kleine groepen een vraagstuk uit de praktijk oplossen. Bij alle opleidingen van Stenden hogeschool staat de praktijk centraal. Al tijdens de studie maken studenten kennis met hun toekomstige werkveld, bijvoorbeeld via één van onze leerbedrijven . Daarnaast kent Stenden hogeschool dertien lectoraten, waaraan ook professionals uit het werkveld deelnemen.

Samen met NHL
Wellicht wist je het al: de NHL en Stenden Hogeschool hebben het voornemen om te gaan fuseren. Zo ontstaat een middelgrote hogeschool, die de noordelijke provincies met een breed pakket aan opleidingen beter kan bedienen.