Terug naar de hogescholen

Hogeschool KPZ

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige hogeschool, met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. Studenten waarderen de KPZ al jaren als beste pabo van Nederland en als een topopleiding! (Bron: Keuzegids HBO)
De KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. De KPZ denkt na over gewenste ontwikkelingen in het primair onderwijs, vernieuwt vanuit traditie, werkt met studenten, docenten en partners samen aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Katholieke Pabo Zwolle is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit, waar iedereen welkom is. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie op wat wij waardevol vinden: naastenliefde, solidariteit, rechtvaardigheid en moreel besef. Katholiekchristelijke tradities, rituelen en Bijbelverhalen spelen daarbij een belangrijke rol.

We hebben een open blik naar de steeds veranderende samenleving en andere zienswijzen. Identiteitsontwikkeling zien we als een dynamisch en interactief proces. Katholieke Pabo Zwolle reikt aan. Het is aan de student of cursist om eigen antwoorden te vinden. Daarbij worden levensvragen niet uit de weg gegaan. We denken na over onze identiteit en onze voorbeeldrol als leraar: Wie wil je zijn? Wat wil je leerlingen meegeven? Wat vind jij waardevol?