Terug naar de hogescholen

Hogeschool iPabo

Talent telt!
Op Hogeschool iPabo geloven we in de vele talenten van kinderen en volwassenen. We zien het als onze missie om talentontwikkeling van basisschoolkinderen te realiseren door het permanent professionaliseren van leerkrachten en leidinggevenden in het primair onderwijs. Ons mission statement is dan ook: ‘Talent telt!’. Hierbij weerspiegelen de ‘i’ en de ‘o’ van iPabo de eigenheid van onze opleiding.

De ‘i’ van iPabo
Hogeschool iPabo staat voor interreligieus onderwijs. De hogeschool gelooft dat iedere leerkracht zijn talenten kan ontwikkelen. De inkleuring van deze talentontwikkeling is mede gevormd door de cultuur en levensbeschouwing waarmee (aanstaande) leerkrachten zijn opgegroeid en opgevoed. Dat wat zij van waarde achten als leerkracht bouwt hierop voort. Leerkrachten die de bachelor-opleiding hebben afgerond zijn cultuurdragers en hebben zich op het gebied van levensbeschouwelijke vorming van kinderen specifieke bekwaamheden eigen gemaakt.

De ‘o’ van iPabo
Hogeschool iPabo ziet oordeelsvorming als continue aanjager van professioneel handelen van leerkrachten. De persoonlijke waardengekleurde identeit van leraren (in opleiding) is geen statisch gegeven. Het ontwikkelt zich tijdens de (studie)loopbaan en verdiept zich op basis van (levens-)ervaring. Stilstaan bij het leren van kinderen en de invloed van het eigen handelen hierop helpt leerkrachten om hun talenten te ontdekken en uit te bouwen. Bij de keuzes die je hierbij maakt, spelen naast persoonlijke opvattingen en ervaringen ook professionele afwegingen en verworven bekwaamheden een rol. Door oefening, reflectie, praktijkonderzoek en dialoog met anderen krijgen leerkrachten grip op hun persoonlijke effectiviteit als leerkracht, ontdekken ze hun eigen stijl en ontwikkelen zo een persoonlijk ingekleurde professionaliteit.

Vanuit een waardebewuste identiteit nemen we op Hogeschool iPabo het initiatief om samen met schoolteams, schoolbesturen en andere kennispartners innovaties in het basisonderwijs te realiseren. Zo creëren we als professionele leergemeenschap maatschappelijke toegevoegde waarde voor vandaag en morgen.

Vacatures 2

Geplaatst: 26-05-2023
Sluitingsdatum: 14-06-2023

Opleidingsdocent Drama

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en...
Organisatie
Hogeschool iPabo
Standplaats
Alkmaar
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.4 fte, max. 0.6 fte
Geplaatst: 17-05-2023
Sluitingsdatum: 05-06-2023

Associate Lector Onderwijs en (Leer)technologie

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en...
Organisatie
Hogeschool iPabo
Standplaats
Amsterdam
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 0.7 fte