Terug naar de hogescholen

Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland staat midden in de maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar grenzeloos hoger onderwijs en toegepaste kennis. Met circa 80 bachelor opleidingen verspreid over de Randstad, zijn we groot maar ook dichtbij. Hogeschool Inholland staat voor ontwikkeling. Van het onderwijs, van onze studenten, maar ook van onze medewerkers. Hogeschool Inholland staat voor:

Ontwikkelen en stimuleren
Onze professionele inzet zorgt voor een stimulerende omgeving, waarin een optimale aansluiting tot stand wordt gebracht tussen het onderwijs en de benodigde competenties in het beroepenveld en de maatschappij.

Vakkundig en open
We bieden daarnaast een transparante omgeving, waarin vraagstukken in onderwijs en maatschappij op vakkundige wijze en met open vizier worden benaderd.

Ondernemend en innovatief
Wij lopen voorop bij het toepassen van nieuwe inzichten zodat een betere aansluiting tot stand wordt gebracht tussen leren en werken. Ook als we daarvoor zélf de functie van ondernemer moeten vervullen. Die ondernemende instelling waarderen we ook in onze medewerkers.

Betrokken en actief
Door onze actieve betrokkenheid bij wat er speelt buiten de muren van onze instelling, gaat onze rol verder dan het aanbieden van onderwijs en is er een sterke verbondenheid met de regio’s waar we aanwezig zijn.

Dynamisch en divers
Ons studieaanbod en onze lesmethoden vernieuwen zich voortdurend, net als onze studenten en onze medewerkers. Samen zorgen wij voor een dynamische omgeving.

Werken bij Hogeschool Inholland betekent werken in een grote organisatie die volop in ontwikkeling is. Als werknemer ben je een professional; je werkt op basis van je deskundigheid, je kent de behoefte van de organisatie, je neemt verantwoordelijkheid voor – en je bent aanspreekbaar op – je eigen handelen en je neemt initiatief om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Hogeschool Inholland investeert en faciliteert in de ontwikkeling van haar werknemers.

Met behulp van de methodiek Performance- en CompetenceManagement (PCM) worden talenten en ambities van medewerkers gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie. Afspraken maken over doelen, resultaten en individuele ontwikkeling staan hierbij centraal.

 

 

Vacatures 12

Geplaatst: 19-11-2019
Sluitingsdatum: 03-12-2019

Docent Methodiek

Je verzorgt onderwijs aan voltijdstudenten;- Je coacht studenten zowel in groepsverband als individueel;- Je begeleidt studenten bij het werken aan projecten, onderzoek en in de stage;- Je...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 19-11-2019
Sluitingsdatum: 03-12-2019

Docent

- Verzorgt colleges (methodisch werken) en trainingen (o.a.gespreksvaardigheden, netwerkbenadering);- Begeleidt de Leerwerkplaats, (w.o leerbegeleiding studenten, trainingen);- Ondersteunt studenten...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Haarlem (Noord-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 0.8 fte
Geplaatst: 19-11-2019
Sluitingsdatum: 03-12-2019

Docent Sociale Wetenschappen

Je houdt je bezig met het voorbereiden en doceren van psychologie aan studenten voor de sociale opleiding. Deze studenten hebben geen psychologische achtergrond, wat extra eisen stelt aan de...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 15-11-2019
Sluitingsdatum: 05-01-2020

Docent HBO Verpleegkunde Alkmaar

We zoeken nieuwe collega's die als docent HBO Verpleegkunde ingezet kunnen worden voor de bachelor en deeltijd opleiding HBO Verpleegkunde.Taken en verantwoordelijkheden. Je geeft...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Alkmaar (Noord-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.6 fte, max. 1 fte
Geplaatst: 18-11-2019
Sluitingsdatum: 01-12-2019

Beleidsadviseur Onderwijsinnovatie domein gezondheid sport en Welzijn

Wij zoeken  een (senior) beleidsadviseur die wil bijdragen aan het verder innoveren van de 15 opleidingen en het onderzoek die het domein Gezondheid, Sport en Welzijn rijk is. Dat doe je door als...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Amsterdam (Noord-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 0.8 fte
Geplaatst: 18-11-2019
Sluitingsdatum: 01-12-2019

Docent Filosofie en Ethiek

U houdt zich bezig met het voorbereiden en doceren van filosofie en ethiek aan studenten van de sociale opleidingen. Deze studenten hebben geen filosofische achtergrond, wat extra eisen stelt aan de...
Organisatie
Hogeschool Inholland
Standplaats
Rotterdam (Zuid-Holland)
Dienstverband
Tijdelijk
Aanstellingsomvang
min. 0.8 fte, max. 1 fte