Terug naar de hogescholen

Fontys

Fontys is groot in kleinschaligheid. We zijn de grootste kennisinstelling van Zuid-Nederland. Tegelijkertijd zijn we kleinschalig georganiseerd. Dat zorgt voor een veilig, persoonlijk klimaat waarin we mooie ambities verwezenlijken. Ons motto, Denk Groter, staat voor groei door aandacht en uitdaging. We dagen zowel onze studenten als medewerkers uit om zich steeds te blijven verbeteren en ontwikkelen. Zo blijf je er als professional toe doen.

5 redenen om op bij Fontys te komen werken

Op elke hogeschool werk je met jonge mensen, in een dynamische omgeving en kun je jezelf volop ontwikkelen. Uniek aan Fontys?

Vijf centrale onderzoeksthema’s: Health, Hightech Systems and Materials, Learning Society, Smart Society en Creative Economy.

Veel ruimte voor talentontwikkeling – ook die van jou! Iedereen heeft talenten, bij ons krijg je de ruimte deze maximaal te ontplooien.

Werken vanuit persoonlijk leiderschap. Jij hebt zelf veel invloed op hoe je je functie invult en hoe je werk-privébalans eruit ziet.

Focus op TEC-skills: Vaardigheden als Technology, Entrepreneurship en Creativity krijgen veel aandacht. Zo leiden we onze studenten op tot betekenisvolle professionals voor de snel veranderende maatschappij.

Innovatiemotor en kennispartner voor de regio: dankzij ons brede aanbod aan onderwijs en praktijkgericht onderzoek leveren we een belangrijke bijdrage aan relevante thema’s in de (regionale) samenleving.

Inspirerend onderwijs, betekenisvol onderzoek

Als hogeschool willen we inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden. Daarnaast voeren we praktijkgericht onderzoek uit dat betekenisvol is voor de samenleving. Ons onderwijs en onderzoek sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften – zowel van studenten, werkveld als (regionale) samenleving. Samen met onze partners in de samenleving willen wij de vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en zo mogelijk oplossen. Daarbij bepalen onze opleidingen en teams zelf hoe ze invulling geven aan hun opdracht. Vooraf maken we uiteraard resultaatafspraken met elkaar. Dat betekent veel eigen verantwoordelijkheid én veel ruimte voor eigen initiatief.

De vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en zo mogelijk oplossen

TEC for Society

Wij leiden jonge mensen op voor banen die nog niet bestaan. Zij hebben oog voor maatschappelijke innovatie, willen begrijpen hoe technologie kan helpen om vraagstukken op te lossen, durven te ondernemen en te experimenteren, en zoeken creatief naar samenwerking met andere disciplines. Kennis en vaardigheden die voor alle vakgebieden essentieel zijn noemen wij ‘TEC’. TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. Onze docenten, onderzoekers en afgestudeerden leveren met hun TEC-skills een proactieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. TEC for society! Dat vraagt ook wat van jou. We vragen je om vanuit dezelfde houding en blik bij ons aan de slag te gaan.

Wij stimuleren je een leven lang nieuwsgierig te zijn

Wil je bij Fontys aan de slag als docent, dan verwachten we dat je een master op zak hebt of in elk geval een master wilt behalen. Daar helpen we je graag bij. Ook als je in een ondersteunende functie aan de slag gaat, krijg je alle ruimte om te groeien. We investeren in ieders ontwikkeling en dagen je uit om je kansen te pakken. Geen mens is ooit uitgegroeid! Ook onze maatschappelijk partners dagen we uit tot groei en ontwikkeling. We werken actief samen met het werkveld, overheid en collega-kennisinstellingen. Daarbij hechten we veel waarde aan positief samenwerken en gedeeld leiderschap.

Collega's van Fontys vertellen

Harry Scholtmeijer

Harry Scholtmeijer

Fontys

Functie Docent Toegepaste Natuurwetenschappen

Sector Techniek

‘Ik zie wel een aangenaam verschil tussen universiteit en hbo’

Lees het hele verhaal
Paul Zoontjens

Paul Zoontjens

Fontys

Functie Manager Gebruikersondersteuning, Dienst IT

Sector Techniek

‘Je bent aan de slag in een heel maatschappelijk betrokken omgeving’

Lees het hele verhaal
Lisette Knopper

Lisette Knopper

Fontys

Functie Directiesecretaresse

‘Ik zou niet snel meer uit deze wereld weg willen’

Lees het hele verhaal
Marian Thunnissen

Marian Thunnissen

Fontys

Functie Lector bij het Lectoraat Dynamische Talentinterventies

Sector Sociale studies, Economie

‘Leren van de praktijk én inzichten teruggeven aan de praktijk’

Lees het hele verhaal
Peter Bos

Peter Bos

Fontys

Functie Docent en afstudeercoördinator HRM, onderzoeker bij Lectoraat Dynamische Talentinterventies

Sector Economie, Sociale studies

‘Je zult je niet snel vervelen binnen het hbo!’

Lees het hele verhaal
Constanze Thomassen

Constanze Thomassen

Fontys

Functie Stage- en afstudeercoördinator ICT & Mediadesign, docent-onderzoeker bij Lectoraat Dynamische Talentinterventies

Sector Sociale studies, Techniek

'Al die verschillende rollen, het is de charme van werken in het hbo’

Lees het hele verhaal
Wist je dat...

… Fontys in MT500 van september 2018 als meest aantrekkelijke werkgever uit de bus komt bij Hogescholen en Universiteiten in Nederland? Ook scoren we hoog op klantgerichtheid en productleiderschap.

Wist je dat...

… Fontys volop bouwt aan het onderwijs van de toekomst? Dat doen we ook letterlijk: de nieuwe campus Rachelsmolen staat model voor de contextrijke en dynamische leer-, werk- en onderzoeksomgeving van morgen. Bekijk de video

Wist je dat...

… we als Fontys de persoonlijke ervaringen bundelen van onze community van ambitieuze, talentvolle, ondernemende, creatieve, nieuwsgierige en flexibele jonge en oudere mensen? Kijk maar eens op #wijzijnfontys.

In het kort

Locaties
Eindhoven, Sittard, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht, Veghel, Venlo
Aantal studenten
46.000
Aantal medewerkers
5.000
Opleidingsrichtingen
Diensten, Economie, Educatie, Mens & Maatschappij, Techniek
Website
Website Fontys