Terug naar de hogescholen

Christelijke Hogeschool Ede

De CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling.

In deze community is de student, de lerende, het middelpunt. Hij wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een startende professional, zich bewust van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

Dienstbaar hieraan investeert de CHE gericht in onderzoek en kennisontwikkeling. Om onze eigen metier te voeden, te versterken en te verdiepen, maar ook om te kunnen delen, dienstbaar aan het werkveld en het geheel van de samenleving.

De CHE is geworteld in een protestants-christelijke traditie. We laten ons inspireren door de Bijbel, Gods betrouwbare Woord. Onze identiteit heeft betekenis voor onze visie op opleiden en onderzoek, maar ook voor de manier waarop we studenten zien: primair als persoon, in relatie tot God en met elkaar.

De Christelijke Hogeschool Ede is een hogeschool op gereformeerde grondslag met meer dan 400 medewerkers. De CHE biedt de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Human Resource Management, Bedrijfskunde MER, Journalistiek en Communicatie, Godsdienst Pastoraal Werk, Leraar Basisonderwijs, Verpleegkunde.

De hogeschool verzorgt tevens contractactiviteiten ten behoeve van profit- en non profitorganisaties, via het bureau CHE-Transfer. De Christelijke Hogeschool Ede hecht veel waarde aan het beheersen van het ambacht tegen de achtergrond van de christelijke identiteit.

Vacatures 1

Geplaatst: 19-03-2018
Sluitingsdatum: 04-04-2018

Medewerker Studiecentrum – Informatiespecialist

Beheren en toegankelijk maken van diverse in- en externe (digitale) informatiebronnen; Zorgdragen voor de functionele inrichting en het beheer van databases en applicaties (o.a. repository...
Organisatie
Christelijke Hogeschool Ede
Standplaats
Ede (Gelderland)
Dienstverband
Tijdelijk, Vast
Aanstellingsomvang
min. 0,6 fte, max. 0,8 fte