Terug naar Onderzoek / Lector

Praktijkgericht onderzoek in het hbo

Het praktijkgerichte onderzoek in het hbo is in veel opzichten niet anders dan het onderzoek aan universiteiten. Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen?

Binnen het hbo vindt onderzoek plaats in en door de praktijk, dat leidt tot practice based evidence én dat best practices oplevert die in de praktijk tot het gewenste resultaat leiden. Het onderzoek aan hogescholen is methodisch verantwoord, maatschappelijk relevant en draagt bij aan de vernieuwing van het onderwijs. Daar waar theoriegericht onderzoek met name gericht is op het opvullen van blinde vlekken in de theorie.

Kenniscentra

Lectoren zijn vaak gebundeld in kenniscentra rond bepaalde thema’s of maatschappelijke vraagstukken. De lectoraten en kenniscentra zijn soms ondergebracht bij een centrale afdeling binnen de hogeschool, maar vaker komt het voor dat ze verbonden zijn aan faculteiten, academies of schools.

Wij beoefenen onze eigen tak van sport, met onderzoek binnen het hbo. Aan de ene kant doe je onderzoek dat praktisch relevant is, maar het moet ook voldoen aan de logische eisen. - René Butter, expert op het gebied van praktijkgericht onderzoek (Hogeschool Utrecht)
Ik kan hier zelf creëren en scheppen en bepaalde aandachtsgebieden op de kaart zetten. - Josje Dikkers, lector (Hogeschool Utrecht )