Terug naar Onderzoek / Lector

Lector worden: wat moet je in huis hebben?

Spil tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Bruggenbouwer. Netwerker. Als lector moet je heel wat in huis hebben. Een eerste vereiste is dat je gepromoveerd bent. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je na je promotie flink aan de weg getimmerd hebt.

Gepromoveerd

Na je promotietraject sta je voor een belangrijke keuze: bouw je je carrière in de wetenschap verder uit, kies je voor een loopbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid? Of ga je aan de slag bij een hogeschool?

Hart voor praktijkgericht onderzoek

Kies voor de hogeschool als jouw hart ligt bij praktijkgericht onderzoek doen. In de wetenschap mis je wel eens de expliciete meerwaarde voor de maatschappij. En de directe toepassing in de praktijk.

Expert in je vakgebied

Je bent hoe dan ook een autoriteit op je vakgebied. Je hebt de nodige praktijkervaring op zak, je hebt publicaties op jouw naam staan, je bent kortom zichtbaar binnen het vakgebied.

Sterk netwerk

In de afgelopen jaren heb je een sterk netwerk opgebouwd. Dit netwerk breng je in binnen de hogeschool en binnen jouw kenniskring. In je functie als lector heb je contact met collega-lectoren van andere hogescholen die raakvlak hebben met jouw onderzoeksgebied. Je hebt zowel een nationaal als internationaal netwerk en veel contact met bedrijven en instellingen op jouw vakgebied.

Leiderschap

Je toont leiderschap. Je bent in staat om een kenniskring op te bouwen, uit te bouwen én leiding te geven. Je laat je niet uit het veld slaan door de nodige bureaucratie of tegenstrijdige belangen. Subsidieaanvragen regelen, veel organiseren; het is een vanzelfsprekend onderdeel van je takenpakket.

Kennis uitdragen

Je houdt de laatste trends en ontwikkelingen op jouw vakgebied bij. Nieuw opgedane kennis en inzichten draag je uit en deel je met anderen – zowel binnen als buiten de hogeschool. Je vindt het geen probleem om daarvoor regelmatig de boer op te gaan.

Multidisciplinair werken

Je bent in staat en vindt het leuk om multidisciplinair samen te werken. Onderzoeksopdrachten vragen per definitie vaak een brede blik. In jouw kenniskring zitten dan ook docent-onderzoekers vanuit diverse opleidingen. Vaak heeft het onderzoek ook een sterke verbinding met andere activiteiten van de hogeschool.

Uitgelicht: Cindy Veenhof, lector Innovatie van Beweegzorg (Hogeschool Utrecht):

‘De cross-overs binnen het hbo vind ik erg leuk. Zo werk ik samen met een lector die gespecialiseerd is in businessmodellen. Wij kunnen zelf veel innovaties binnen ons vakgebied bedenken, maar het moet ook te realiseren zijn in de markt. Daar denken specialisten op het gebied van bijvoorbeeld businessmodellen of marketing over mee. Juist dit soort uitwisselingen maken het werken binnen de hogeschool voor mij heel speciaal.’

Meer lezen