Terug naar Onderwijsgevend

Wat doet een docent?

Een docent helpt studenten zich voor te bereiden op de beroepspraktijk. Je draagt kennis over, coördineert werkgroepen, kent praktijkopdrachten toe en begeleidt stages. Je staat als docent hooguit de helft van de tijd ‘ouderwets’ voor de klas. Je bent ook coach en begeleider.

Dit houdt je werk in:
Kennis en kunde bijbrengen
Je gebruikt allerlei didactische werkvormen om kennis over te dragen, studenten te prikkelen zelf kennis te ontwikkelen, nieuwsgierig en kritisch te zijn. Je helpt hen hun vaardigheden te ontwikkelen om in teamverband projectmatig te werken. Afwisseling is het sleutelwoord.
Je taken zijn onder andere:
– College geven.
– Individuele begeleiding geven bij studie, scriptie of stage.
– Werkgroepen coachen bij het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Ontwikkelen lesprogramma’s
– Je ontwikkelt vaak zelf de lesprogramma’s. Dit doe je samen met collega’s uit het vakgebied, met collega’s van andere opleidingen en samen met bedrijven of instellingen die een hogeschool inschakelen.
– Een hogeschool verzorgt beroepsopleidingen en staat dan ook met beide benen in het werkveld. Dat betekent dat je de ontwikkelingen in je vak blijft volgen en de lesprogramma’s hierop aanpast.

Praktijkgericht onderzoek
– Je initieert (praktijkgerichte) onderzoeken die passen in je vakgebied.
– Je verzorgt onderzoeksaanvragen, coördineert de onderzoeken, begeleidt studenten en overlegt met je opdrachtgevers.
– De onderzoeksresultaten verwerk je weer tot lesmateriaal.

Externe opdrachten
– Als docent kun je ook opdrachten van externe partijen uitvoeren zoals maatwerktrainingen of het oplossen van vraagstukken.
– Je gaat soms zelf op pad om opdrachten voor de school binnen te halen.
– Een hogeschool moet ‘in the picture’ blijven, dus het helpt als je af en toe publiceert in vakbladen of op internet.

Organiseren evenementen
Op een hogeschool lopen allerlei projecten – intern en extern – en worden evenementen georganiseerd. Je kunt meedraaien in de interne organisatie of juist de contacten met de buitenwacht onderhouden. Zit het organiseren in je bloed, dan ligt hier je kans.