Terug naar Onderwijsgevend

De verschillende rollen van een hbo-docent

Hbo-docent zijn betekent méér dan lesgeven en voor de groep staan. Als docent zijn er allerlei docentrollen waarin je je kunt ontwikkelen en specialiseren. Deze rollen worden verdeeld binnen het onderwijsteam. Een overzicht.

De docent

Je gebruikt allerlei afwisselende, didactische werkvormen om kennis over te dragen aan je studenten en hen te prikkelen om zelf kennis te ontwikkelen. Je creëert een rijke leeromgeving waarin je studenten stimuleert om kritisch en nieuwsgierig te zijn. Je verzorgt colleges en geeft individuele begeleiding bij studie, scriptie of stage.

De coach of trainer

Je helpt studenten om in teamverband te werken of projectmatig te werken. Je coacht hen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Denk aan het verdelen van taken, elkaar aanspreken en feedback geven in de projectgroep.

De studieloopbaanbegeleider

Je leert studenten om zelf hun (studie)loopbaan te plannen en te sturen. Wat willen ze bereiken? In hoeverre lukt dat al en wat is er verder nog voor nodig? In deze rol heb je veel persoonlijk contact met studenten: je bent hun eerste aanspreekpunt, helpt hen bij het maken van keuzes en bewaakt de studievoortgang.

De onderzoeker

Als docent-onderzoeker kun je participeren in een kenniskring van een lectoraat. Je initieert en draagt dan bij aan praktijkgerichte onderzoeken die passen in jouw werkveld. De onderzoeksresultaten verwerk je tot lesmateriaal. Ook begeleid je studenten in hun afstudeerfase bij hun onderzoek.

De curriculum- of onderwijsontwikkelaar

Een goed leertraject sluit aan bij de ontwikkelingen in je vak én de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Als curriculumontwikkelaar verzorg je de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het curriculum. Dit doe je samen met collega’s uit het vakgebied, met collega’s van andere opleidingen en samen met bedrijven of instellingen.

De toetsontwikkelaar

Goede toetsing en beoordeling zijn belangrijk voor het meten en monitoren van de leerprestaties van studenten. Als toetsontwikkelaar stel je betrouwbare en valide toetsen en beoordelingsinstrumenten samen. Je bent op de hoogte van de actuele theorieën rondom toetsen en beoordelen, en van de kwaliteitseisen die de examencommissie van je hogeschool stelt.

De coördinator

Als coördinator ben je een belangrijke spin in het web als het gaat om het totale onderwijsproces. Er zijn veel zaken te coördineren binnen het hbo. Stages en afstudeerprojecten bijvoorbeeld, de minoren, specifieke projecten, de contacten met het werkveld. Ook logistiek is er een coördinator nodig – denk dan aan een goede ruimteverdeling voor al het onderwijs.

En verder…

Kun je externe opdrachten uitvoeren, op pad gaan om opdrachten voor de hogeschool binnen te halen, publiceren in vakbladen of op internet. Hou je van organiseren? Draai dan mee in de organisatie van een project of een van de vele evenementen van de hogeschool – zowel intern als extern.