Terug naar blogoverzicht

Een duik in de inhoud

Inmiddels heb ik een aantal blogs geschreven over verschillende aspecten van het werken bij een hogeschool. Het leek me ook eens tijd worden om een blog te besteden aan de inhoud van mijn werk. De meeste andere bloggers op Werkenbijhogescholen.nl zijn werkzaam als docent, ik werk nu als onderwijskundig adviseur en beleidsmedewerker. Dat maakt het interessant om eens een duik in de inhoud te nemen. Wat doe ik nu eigenlijk, daar op de HAN?

Afdeling Onderwijs & Onderzoek

Zoals ik in mijn vorige blog schreef, ben ik op dit moment voor mijn volledige aanstelling gedetacheerd naar de afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de HAN. In deze afdeling wordt expertise op het gebied van verschillende (beleids)terreinen gebundeld: met name onderwijs, toetsen en beoordelen, onderzoek, studentbegeleiding, internationalisering en kwaliteitszorg. We werken voor alle opleidingen van de HAN. Dit doen we enerzijds vanuit HAN-brede projecten en ontwikkelingen, anderzijds vanuit vragen en verzoeken van de opleidingen zelf. Onze werkzaamheden variëren van adviseren tot rapporteren, van ondersteunen tot coördineren en van faciliteren tot verbinden. Ik ben lid van het expertiseteam onderwijs, toetsing en ICT en ik ben met name bezig met onderwijskundige klussen en een klein stuk kwaliteitszorg.

Onze werkzaamheden variëren van adviseren tot rapporteren, van ondersteunen tot coördineren en van faciliteren tot verbinden.

Experiment flexibilisering deeltijd

Enkele jaren geleden is het ministerie van OC&W gestart met een pilot om deeltijdopleidingen te flexibiliseren en daarmee het leven lang leren te stimuleren. Een van de experimenten is het werken met leeruitkomsten. In dit experiment staan leeruitkomsten centraal, dus datgene wat een student moet beheersen, datgene wat een student moet laten zien. De weg ernaartoe kan variëren per student: de ene student beheerst de leeruitkomst al, kan dat aantonen en vraagt een vrijstelling aan. Een andere student denkt de leeruitkomst al te beheersen, vind het niet nodig om onderwijs te volgen en maakt alleen de toets. Weer een andere student wil wel het onderwijs volgen, maar vooral online terwijl een andere student behoefte heeft aan intensief contactonderwijs. Deze variatie aan leerwegen wordt mogelijk gemaakt door te werken met leeruitkomsten en met leerwegonafhankelijke toetsing.

De HAN doet met alle deeltijdopleidingen mee aan dit experiment. Per faculteit is er vanuit de afdeling O&O een onderwijskundig ondersteuner werkzaam. Ik ben als onderwijskundig ondersteuner werkzaam in de faculteit Educatie, waarvan acht opleidingen deelnemen aan dit experiment. Ik adviseer en ondersteun de opleiding bij de onderwijskundige kanten van dit experiment. Denk aan formuleren en bijstellen van leeruitkomsten, het screenen van toetsen op leerwegonafhankelijkheid, het ontwerpen van toetsen, het ontwikkelen van onderwijs in een blended vorm (online leren, contactonderwijs en werkplekleren).

We zoeken zaken uit, stellen vragen, dicussiëren over mogelijkheden en ontwerpen beoordelingsschalen.

Begeleiding voorbereiding visitatie

Deeltijdopleidingen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten worden beoordeeld door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie): is de kwaliteit en het niveau van de opleiding ook in het experiment op orde? Er komt dan een panel bij de opleiding op bezoek. Dit panel bestaat uit vakexperts en deskundigen op het gebied van deeltijdonderwijs. Zij beoordelen de kwaliteit van de opleiding. Het gaat dan onder meer over de eindkwalificaties die de opleiding heeft opgesteld (waar staat het diploma voor), over de onderwijs leeromgeving die de opleiding heeft opgezet, over de toetsing en over het afstudeerniveau van studenten. Het panel bekijkt documenten, beoordeelt eindwerken van afgestudeerde studenten en gaat vooral veel in gesprek met docenten, met studenten, met alumni, met werkveld, met examinatoren en met commissies als de opleidingscommissie en de examencommissie. Tenslotte komt het panel met een rapport met daarin haar oordeel. Dit rapport gaat naar de NVAO die vervolgens bepaalt of de opleidingsvariant in het experiment geaccrediteerd wordt.

Vanuit de afdeling O&O zijn er een aantal collega’s die de opleidingen hierin begeleiden en ondersteunen. Ik ben een van die collega’s en begeleidt enkele opleidingen van de faculteit Gezondheid, Gedrag & Maatschappij richting deze visitatie: onder andere het schrijven van de zelfevaluatie, het zoeken naar mogelijke panelleden en het vormgeven en voorbereiden van het bezoekprogramma. De werkwijze in het experiment is nieuw en daarmee zijn ook deze visitaties nieuw. Dat geeft onzekerheid, maar ook een zekere ruimte voor de opleidingen om op hun eigen wijze hun kwaliteit te laten zien.

Ontwikkeling dubbele lerarenopleiding

De HAN is afgelopen september gestart met een dubbele lerarenopleiding ALO en Pabo. Dat wil zeggen dat studenten na het volgen van een vijfjarig traject twee opleidingen kunnen afronden en dus beschikken over twee diploma’s: zowel van de Pabo als van de ALO. Het propedeuseprogramma loopt nu en op dit moment zijn de opleidingen samen druk bezig om de kernfase verder te ontwikkelen en in te vullen. Ik begeleid en adviseer hen hierbij, met name waar het gaat om onderwijskundige vragen zoals mogelijkheden tot vrijstelling, studieloopbaanbegeleiding, toetsing, studielast en kwesties rondom het OER (Onderwijs- en Examenregeling).

Vragen over toetsing

Bij de Master Molecular Life Sciences leefden er wat vragen over toetsing, onder meer over beoordelingsformulieren, beoordelingsschalen, toetsreductie en het geven van feedback bij toetsing. Samen met een collega van deze masteropleiding buig ik me over deze vragen. We zoeken zaken uit, stellen vragen, discussiëren over mogelijkheden en ontwerpen beoordelingsschalen.

Ik ben erg blij met deze afwisseling, de uitdging en de inhoud.

En verder?

Naast deze klussen ben ik met een collega van O&O bezig om het strategisch personeelsplan van de afdeling visueel vorm te geven en ik volg op dit moment twee trainingen: over online onderwijs en over systeemgericht werken in een organisatie. Ook neem ik deel aan de expertisebijeenkomsten van de afdeling en het team.

Dat was het?

Op dit moment wel, maar het werk is erg afwisselend en klussen zijn vaak tijdelijk. Dus over een paar maanden kan het maar zo zijn dat ik voor een deel weer met andere klussen bezig ben. Ik ben erg blij met deze afwisseling, de uitdaging en de inhoud. Ik hoop dan ook dat ik je een mooi inkijkje heb kunnen geven in de inhoud van mijn werk.