Terug naar blogoverzicht

De lerende docent

Het onderwijs verandert voortdurend. De didactische werkvormen die we kiezen, de technieken en methodes die we in het curriculum stoppen. Een belangrijke beweging de afgelopen jaren was van klassikaal zendend naar coachend leren. In het eerste jaar krijgen studenten nog wel hoorcolleges. Maar ook dan verzorgen we al de KBS, de kenmerkende beroepssituatie, waarbij ze een opdracht zoeken bij een bedrijf en daar in een team van 5 à 6 studenten aan werken. Ik als docent ben dan coach. We moeten echter ook realistisch zijn. We kunnen niet alles weten en bijhouden wat er in ons brede en snel ontwikkelende vakgebied gebeurt.

Assesments verbeteren

In het 3de en 4de jaar werken studenten meestal in teams. Die worden gecoacht om producten op te leveren die voor de opdrachtgever belangrijk zijn: werkende software, goede documentatie, een adviesrapport. Onder water werken studenten met projectstandaarden, maken planningen, houden zich aan programmeerstandaarden en -architecturen, geven elkaar feedback en werken zo goed mogelijk samen. Het eindresultaat en het leerproces wordt door ons aan het eind van de rit met het hele team geassessed. We hanteren daarvoor de hbo-i competentiematrix. Vorige jaar hebben wij als docenten een flinke slag gemaakt in dit assessmenttraject. Hoe ziet de beoordeling eruit (presentatie, formulier). Hoe stellen we op een goede manier vragen die uiteindelijk een transparante beoordeling opleveren. Na twee cycli van flink oefenen en reflecteren zijn we erop vooruitgegaan. Onze beoordeling is gefundeerder, onze vraagtechnieken zijn verbeterd en het commentaar is bewuster.

Gevloek mondeling en digitale verwijten vlogen door de cloud

Teamwerken verbeteren

Dit jaar staat het leren voor mij en het 3de/4de-jaarsteam in het teken van teamdynamica. Het is niet vanzelfsprekend dat een paar individuen goed kunnen samenwerken. Soms wel, maar soms moet daar heel hard voor gewerkt worden. We doen bij een aantal projecten wel testen. Hoe herkennen wij dat er problemen zijn? Welke instrumenten hebben wij om de studenten goed/beter te laten samenwerken? Hoe pas je die instrumenten toe? Hoe laat je studenten met mbo- en hbo-achtergrond optimaal performen? Hoe doe je recht aan individuele leerdoelen en persoonlijkheden en het belang van de opdrachtgever en het teambelang? Pfff….

Op de volgende teamdag bespreken we onze eigen casuïstieken. Een studententeam onder mijn coaching viel na vier weken uit elkaar. Twee studenten konden echt niet samen. Gevloek mondeling en digitale verwijten vlogen door de cloud. Dat levert een heel traject op met mentoren, vastleggen in studentendossiers, andere opdrachten of keuzesemester zoeken en de vraag: Hadden we dit kunnen zien aankomen? En zo ja, hoe had dit proces beter kunnen verlopen? Zo brengen we ruim tien casussen in op de teamdag die we met een teamprocesbegeleider bespreken om zo weer een beetje beter te worden.

En dan willen we ook nog meer weten van blockchain, Augmented Reality, Artificial Intelligence, performance tools, (universeel Service Management) USM versus ITIL om maar wat te noemen. Stof voor meer studiedagen of individuele leertrajecten! Benieuwd naar de ervaringen van collega’s die bij een hogeschool werken? Lees hier hun ervaringen.